Citater af Marcel Proust

Citaterne her er fra ”På sporet af den tabte tid” af Marcel Proust, der er en dybde i de ord, jeg godt kan lide. Jeg håber også andre kan blive inspireret og få udbytte af citaterne. 

”Det er ved åndelig virksomhed at sandheden skal findes. Men hvordan? En dyb usikkerhed kommer over os hver gang ånden føler sig overgået af sig selv, når den samtidig er udforskeren, og den mørke egn hvor den skal lede, og hvor al dens bagage ikke er til nogen nytte. Lede? Nej, ikke kun det, den skal også skabe. Den står overfor noget som endnu ikke er, og som den alene kan virkeliggøre og derpå drage frem i lyset.”

Marcel Proust

”Når der intet er tilbage af den svundne tid, når menneskene er døde, når tingene er gået til grunde, er det kun lugten og smagen, de mere skrøbelige og mere luftige, men også mere livskraftige, mere udholdende og trofaste, der endnu i lang tid bliver stående, som sjæle, i ruinerne af alt det andet, og mindes, venter og håber, mens de ufortrødent bærer erindringens mægtige bygningsværk på deres lille, næsten uhåndgribelige dråbe.”

Marcel Proust