Skriv godt!

1: Skriv godt!

At skrive godt er at skrive sådan, at det man har på hjerte – budskabet, indholdet, informationerne – kommer klart og effektivt frem til modtageren. Modtageren/læseren er vigtigst.

Undgå formelle formuleringer. Skriv klart og specifikt.

 

2: Skriv personligt!

Brug personord som  jeg, vi, du, I og de. Regn læseren som ligeværdig og vigtig.

 

3: Skriv forståeligt!

Undgå fx fagord og fremmedord.

 

4: Skriv konkret!

Skriv så tæt på din læsers virkelighed som muligt. Brug fx ordet hæk frem for bevoksning. Det gør teksten mere konkret.

 

5: Skriv opløst!

Sæt punktum når du er færdig med at beskrive en handling eller information.

 

6: Skriv lige ud!

Skriv uden omsvøb. Hovedsagen først. Biomstændigheder efterfølgende. Skriv kort og klart hvad sagen drejer sig om. Sæt bisætninger og ledsætninger sidst frem for først i en helsætning.

 

7: Skriv overskueligt!

Husk overskrifter og afsnit.

 

8: Skriv mundtligt!

Skriv mundtligt. Skrift fx ’om’ og ikke angående eller vedrørende. Skriv og frem for samt. Skriv hvis i stedet for såfremt.

 

9: Skriv sammenhængende!

 

10: Skriv læsbart!

 

Fra ”Skriftlig fremstilling” af Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum-Nielsen