Narratology

Narratologi – læren om fortællinger

Inden jeg begyndte, at studere skrivekunst, ville jeg ønske, at der var et sted, hvor jeg kunne søge inspiration og finde information om narratologi, nu har jeg selv skabt sådan en side selv, inspireret af faget praktisk narratologi. Nedenfor deler jeg noget af det, som jeg har lært om fortælling.

Om narrativitet

Narrativitet er repræsentationen af ​​begivenheder, der består af historie og fortællende fortællingsdiskurs. Historie er en begivenhed eller begivenhedssekvens (handlingen), og fortællingsdiskursen er de begivenheder som repræsenteres.

Narrativ betyder fortælling, og det er dine egne fortællinger eller narrativer, og den indflydelse disse narrativer har på dit liv, der er af betydning for, hvordan man trives. Narrativer danner vi i interaktioner med andre mennesker, og de er bestemt af den kulturelle og historiske sammenhæng, vi lever i.

Den basale grundfortælling indeholder: En person, der handler for at opnå et mål i nogle bestemte rammer ved hjælp af bestemte midler.

Definition: Hvad er en fortælling?

Årsag-Virkning-Relationer: Fortællinger ordner begivenhedsrækker (sekvenser) i årsag-virkning (+tidslighed.)

En fortælling indeholder som regel:

  • Person(er)
  • Handlinger eller aktivitet
  • Rammer og forhold
  • Mål
  • Midler