Quotes

Citater

Nedenfor gode citater til inspiration  

Citaterne her er fra ”På sporet af den tabte tid” af Marcel Proust, der er en dybde i de ord, jeg godt kan lide. Jeg håber også andre kan blive inspireret og få udbytte af citaterne. 

”Det er ved åndelig virksomhed at sandheden skal findes. Men hvordan? En dyb usikkerhed kommer over os hver gang ånden føler sig overgået af sig selv, når den samtidig er udforskeren, og den mørke egn hvor den skal lede, og hvor al dens bagage ikke er til nogen nytte. Lede? Nej, ikke kun det, den skal også skabe. Den står overfor noget som endnu ikke er, og som den alene kan virkeliggøre og derpå drage frem i lyset.”

Marcel Proust

”Når der intet er tilbage af den svundne tid, når menneskene er døde, når tingene er gået til grunde, er det kun lugten og smagen, de mere skrøbelige og mere luftige, men også mere livskraftige, mere udholdende og trofaste, der endnu i lang tid bliver stående, som sjæle, i ruinerne af alt det andet, og mindes, venter og håber, mens de ufortrødent bærer erindringens mægtige bygningsværk på deres lille, næsten uhåndgribelige dråbe.”

Marcel Proust

 

 Gode citater af Herman Bang:

”Forfatteren er i bogens tone, i dens farve og i dens stemning, skildringens hele kolorit.”

”Man er kunstner, når man skaber i sin sjæls lignelse og kun da.” (Rundt i Norge.)

”Digtning er memoire-skrivning. Fantasi er forklædt erindring.” (Stuk.)

I Haabløse Slægter leverede Herman Bang formlen for sammenhæng mellem liv og kunst for sit eget vedkommende: ”Hvad jeg nu for eksempel skal spille på, er livet, mit liv. Det er jo det, som er min ejendom, min kapital at tage af.”

Kunst og nederlag er hos Herman Bang bundet sammen i en markant knude, som han udtrykker således: ”En besynderlig lov for kunstnernaturen, at den ikke kun kan være menneske. Thi livet er og bliver for kunstneren kullene på ilden. Deres kunst kan ikke leve uden denne næring, men de kunne heller ikke bære livet uden dette udslag af deres sindsbevægelser og leven.

Herman Bang

 

Peer E. Sørensen. Vor Tids Temperament – Studier i Herman Bangs forfatterskab 

”Det kunstneriske behov er et motiveret behov. Det bærer et umætteligt begær efter mening og viden. Den personlige erfaringshorisont er et kaos, der er åbent for bestandige genfortolkninger.”

 

Nedenfor citater om narrativitet:

”Narrativitet kan defineres som den kvalitet, der gør fortælling ikke blot tilstedeværende men essentiel. Den kommer i grader.”  Gary Saul Morson: ”Narrativeness” 2003.

Gerald Princes definition af narratologi:
”Narratologi er repræsentationen af ​​en eller flere reelle eller fiktive begivenheder meddelt af en, to eller adskillige fortællere til en, to eller flere fortællere.” Gerald Prince: ” Dictionary of narratology.” (2003)  

“MIND-STYLE = Ethvert lingvistisk (sproligt) aftryk af en fortællers eller karakters psykologi.” Roger Fowler: Linguistics af the Novel (1977)

“Temporalitet er den eksisterende struktur, der når sprog i fortælling, og narrativitet til at være sprogstrukturen, at temporalitet er den ultimative reference.” Paul Ricoeurs. Narrative Time (1980)

”Fortælling er repræsentationen af ​​fortællende fortællingsdiskurs. Historie er en begivenhed (handlingen), og fortællingsdiskursen er de begivenheder, der er repræsenteret.” Porter Abbotts, The Cambridge Introduction to Narrative.

“Mindstyle er ethvert lingvistisk (sprogligt) aftryk af en fortællers eller en karakters psykologi.”

Roger Fowle. Linguistics of the Novel, 1977.

 

Linjerne nedenfor inspirerede mig, da jeg skrev eksamensopgave i praktisk narratologi, de to citater siger noget rørende om at skrive, om menneskets søgen, og om at man måske aldrig helt finder det endegyldige svar her i livet.

”Skriften er et udtryk for en erindringsbevægelse. Den søger at forstå fortiden for en fremtidig forklarings skyld, men som sådan udtrykker den også erindringens nutid som et problematisk felt. Netop der hvor der erindres, netop der hvor der skrives, er det ikke nogen endelig viden, viden og forklaring skal først skrives frem og skrives til nutid.”

”Skriften søger en forklaring, den søger at sætte sig i fortidens sted, for således endelig at kunne vide, men skriften er også prisgivet i sin egen mangel på endelig viden, den kan kun antyde en sammenhæng aldrig besidde den fuldt ud.”

Den fraværende forklaring, Klaus Rifbjergs ’Peter Plys’. 1993. Nordica tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik.